VIHREÄÄ LISÄTULOA METSÄNOMISTAJALLE
Metsänomistajilla on nyt mahdollisuus osallistua ilmastonmuutoksen hillitsemiseen kasvattamalla hiilensidontaa metsien lisäkasvun avulla. HiiliPlus-hiilinieluhankkeessa metsänomistajalle maksetaan korvaus kasvavan metsän hoidosta.

Kuinka mukaan

Hiilinieluhankkeen tavoitteena on lisätä puustoon sitoutuvan hiilen määrää metsänomistajan metsissä. Metsien kasvua lisätään sopimuksenmukaisilla toimenpiteillä hyödyntäen ennalta määrättyjä ja tutkimukseen perustuvia hyvän metsänhoidon ohjeita. Metsien kasvua lisätään kangasmailla kasvatuslannoituksella ja turvemailla tuhkalannoituksella.

Green Carbonin kotimaiselle lannoitusperustaiselle kompensaatiomenetelmälle on vuonna 2021 myönnetty ensimmäisenä Pohjoismaisena toimijana kansainvälinen ISO-standardi. Standardointi on osoitus toiminnan luotettavuudesta, läpinäkyvyydestä ja tehtyjen toimenpiteiden todennettavuudesta.

1. Ota yhteyttä metsäasiantuntijoihimme niin selvitämme yhdessä metsäsi soveltuvuuden hiilensidontakohteeksi.
Täytä yhteydenottolomake niin aloitamme selvitystyön. Teemme valtakunnallista yhteistyötä Metsänhoitoyhdistysten kanssa, joten voit myös olla yhteydessä metsäsi sijaintikunnan Metsänhoitoyhdistykseen, josta saat tarvittaessa kaikki hiilinieluhankkeeseen sisältyvät palvelut.

2. Allekirjoita HiiliPlus+ -sopimus ennen lannoitteiden tilaamista tai lannoitussopimuksen allekirjoittamista.
Sopimusta varten tarvitsemme ajantasaiset puustotiedot lannoitettavista metsäkuvioista. Sopimuksella vakuutat, että sopimuksesta saatava korvaus on myötävaikuttanut päätökseesi osallistua hankkeeseen ja sitoudut pitämään puustosi kasvuasennossa sopimuskauden ajan. Sopimuskauden pituus on kasvupaikasta riippuen joko viisi tai 10 vuotta.

3. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen voit tilata lannoitteet ja sopia lannoituksesta.
Lannoituksen suorittajan tulee olla ammattimainen toimija, joka pystyy tuottamaan levityksestä vaadittavan raportoinnin. Metsänhoitoyhdistysten asiantuntijat voivat toimia valtakirjalla metsänomistajan edustajina ja he pystyvät hoitamaan niin maastokäynnit, kuin lannoitushankkeen toteuttamisenkin. Toteutamme hankkeita yhteistyössä myös muiden metsäammattilaisten kanssa.

4. Lannoituksen suorittamisen jälkeen toimita meille toteutusilmoitus tehdyistä toimenpiteistä.
Toteutusilmoitus pitää sisällään kopion lannoitussopimuksesta ja raportin levityksestä karttaliitteineen. Sopimusajan laskenta, sekä korvauksen maksatus käynnistyy, kun toteutusilmoitus on hyväksytty. Korvaus maksetaan vuosittain.

5. Metsäsi kasvaa ja sitoo hiiltä aiempaa tehokkaammin.
Lannoituksen vaikutus jatkuu sopimuskauden jälkeenkin. Kangasmailla puuston kasvu lisääntyy 6-8 vuodeksi, turvemailla jopa 30-40 vuodeksi. Kohteiksi soveltuvat myös jo aiemmin lannoitetut kohteet, mikäli aiemman lannoituksen suositusten mukainen vaikutusaika on ohi.

Referenssit

 
Minna Linna, Toimitusjohtaja, Blaa
"Kotimaisuus on meille erittäin tärkeä arvo. On hienoa, että voimme toteuttaa sitä myös vastuullisuustyössämme."
Hanna Kämäräinen, Sustainability Manager, Alpa
"Kotimainen ja sertifioitu kompensointi ovat meille tärkeitä kriteerejä, jotka Green Carbon täyttää loistavasti."
Timo Nisula, Toimitusjohtaja, Kouvolan Lakritsi
"Meille oli tärkeää, että nämä metsäalueet voidaan konkreettisesti osoittaa. Tänä vuonna meidän on tarkoitus mennä yhdessä Green Carbonin edustajan sekä metsänomistajien kanssa vierailemaan ainakin osaan näistä metsistä."

Ota yhteyttä

 

Ota yhteyttä metsäasiantuntijoihimme, niin selvitämme yhdessä
metsäsi soveltuvuuden hiilensidontakohteeksi.

Juha Sankola
Metsäasiantuntija

puh: 040 581 9108
juha.sankola@greencarbon.fi

Seppo Maukonen
Metsäasiantuntija

puh: 040 809 8895
seppo.maukonen@greencarbon.fi