Metsänomistajille

Kuinka mukaan?

Hankkeen vaiheet:
1. Ota yhteyttä niin selvitämme metsäsi soveltuvuuden hiilensidontakohteeksi.

Voit myös valtuuttaa metsäammattilaisen hoitamaan käytännön järjestelyt puolestasi.

2. Tee HiiliPlus+ -sopimus ennen lannoitteiden tilaamista tai lannoitussopimusta.

Vakuutat, että sopimuksesta saatava korvaus on myötävaikuttanut päätökseesi osallistua hiilensidontahankkeeseen.

3. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen voit sopia lannoituksesta metsäammattilaisen kanssa.
4. Lannoituksen jälkeen lähetä meille toteutusilmoitus tehdyistä toimenpiteistä.

Liitä mukaan kopio lannoitussopimuksesta ja raportti levityksestä karttaliitteineen. Sopimuskausi ja korvauksen maksatus alkaa hyväksytyn ilmoituksen jälkeen. Korvaus maksetaan vuosittain.

5. Metsäsi kasvaa ja sitoo hiiltä aiempaa tehokkaammin.

Lannoituksen vaikutus jatkuu sopimuskauden jälkeenkin. Kangasmailla lannoituksen vaikutusaika on kuudesta kahdeksaan vuotta ja turvemailla jopa 30-40 vuotta. Kohteiksi soveltuvat myös jo aiemmin lannoitetut kohteet, mikäli aiemman lannoituksen suositusten mukainen vaikutusaika on ohi.

HiiliPlus+ -palvelu on metsänomistajan ja Green Carbonin välinen sopimus hiilensidonnasta. Lisäinen hiilensidonta tuotetaan metsän kasvatuslannoituksella.

HiiliPlus+ -sopimus

Hiilensidonnasta maksettava korvaus riippuu sopimuskohteen puustosta, kasvupaikasta ja sijainnista sekä käytetystä lannoitteesta. Korvauksen määrä lasketaan kuviokohtaisesti puustotietojen pohjalta. Kivennäismailla sopimuskauden pituus on viisi vuotta ja turvemailla kymmenen vuotta.

Lisääntyneestä hiilensidonnasta maksetaan korvausta 10 €/ lisäinen hiilidioksiditonni. Yksi tonni hiilidioksidia vastaan yhden kuutiometrin lisäkasvua.

Sopimuksessa sitoudut pitämään puuston kasvuasennossa sopimuskauden ajan ja olet ilmoitusvelvollinen esimerkiksi myrskytuhoista. Alla esimerkkilaskelmia toteutuneista hankkeista.

Turvemaa
(räme)
TUHKALANNOITUS
Konnevesi, Keski-Suomi

Mänty, kuivahko kangas,
varttunut kasvatusmetsä

Ikä 60 vuotta
Puusto 150 m3/ha
Sopimus 10 vuotta
Korvaus 260 €/ha

Liminka, Pohjois-Pohjanmaa

Mänty, kuivahko kangas,
varttunut kasvatusmetsä

Ikä 60 vuotta
Puusto 120 m3/ha
Sopimus 10 vuotta
Korvaus 190 €/ha

Kivennäismaa
MINERAALILANNOITUS (salpietari)
Kangasniemi, Keski-Suomi

Mänty, kuivahko kangas,
varttunut kasvatusmetsä

Ikä 45 vuotta
Puusto 140 m3/ha
Sopimus 5 vuotta
Korvaus 120 €/ha

Hyrynsalmi, Kainuu

Mänty, tuore kangas,
varttunut kasvatusmetsä

Ikä 50 vuotta
Puusto 115 m3/ha
Sopimus 5 vuotta
Korvaus 100 €/ha