Todennetusti luotettavaa ja läpinäkyvää toimintaa

  1. Etusivu
  2. Ajankohtaista
  3. Todennetusti luotettavaa ja läpinäkyvää toimintaa

Vuoden 2021 hiilinieluhankkeiden auditointi onnistuneesti paketissa

Hiilinieluhankkeidemme läpinäkyvyyttä arvioi kolmas osapuoli. DNV Global tekee hankeprosessille vuosittaisen tarkastuksen eli ulkoisen auditoinnin, jotta varmistutaan siitä, että kaikki vaaditut toimenpiteet toteutuvat. Ulkoinen auditointi on takuu siitä, että toimimme lupaustemme mukaisesti. Ulkoisessa auditoinnissa tarkastellaan hankkeiden prosesseja ja raportointia. Lisäksi ulkoinen auditointi pitää sisällään maastokäynnin hankekohteessa.

Maastomittaukset osana vuosittaista tarkastusta

Suoritamme ennalta määritellyllä otannalla maastomittauksia sopimuskuvioilla. Käymme paikan päällä mittaamassa kuviokohtaisesti puustotiedot ja vertaamme tuloksia meille toimitettuihin puustotietoihin. Näin toimimalla voimme seurata meille toimitettujen puustotietojen oikeellisuutta ja lisäisten hiilinielulaskelmien paikkaansa pitävyyttä. Tänä vuonna maastomittaukset toteutettiin heinä- elokuussa kohteilla, joiden lannoitukset oli suoritettu vuoden 2021 aikana. Sisäisen auditoinnin tuloksista ja havainnoista laaditaan vuosittain raportti, joka lähetetään ulkoiselle auditoijalle ennen heidän suorittamaa auditointia.


Tunnelmia ulkoisen auditoinnin maastokohteelta

Ulkoisen auditoinnin maastokohteeksi valikoitui Etelä-Savossa Pieksämäellä sijaitseva metsätila. Kävimme maastossa ulkoisen auditoijan edustajan DNV Globalin Rolf Arnkilin kanssa. Paikalla oli myös metsänomistajan edustaja Jouko Frilander, joka oli hoitanut yhteistyön ja hankkeen läpiviennin metsänomistajan puolesta. Green Carbonin Jyväskylän toimistolta mukana olivat metsäasiantuntija Seppo Maukonen ja viestintäpäällikkö Maikki Heinonen-Varis.

Maastopäivän aloitimme yhteisellä kahvittelulla. Keskustelimme päivän tavoitteesta ja kävimme läpi hiilinieluhankkeitamme yleisellä tasolla. Ulkoinen auditoija haastatteli maanomistajan edustajaa ja tarkasteli sopimusprosessin kulun. Tarkastettavaksi kohteeksi Rolf oli valinnut sopimuksen, jossa oli lannoitettu sekä kivennäismaata, että turvemaakuvioita. Lisäksi omasta ehdotuksestamme kävimme paikan päällä sopimuskuviolla, josta maanomistajan edustaja oli tehnyt edeltävänä syksynä ilmoituksen tuulituhoista.

Metsänomistajan edustaja Jouko Frilander on valmis jakamaan kokemuksiaan yhteistyöstä Green Carbonin kanssa: ”On tämä hanke ollut meille todella hyödyllinen, ja siitä saatu korvaus on ollut merkittävä. Hienoa, että metsänomistaja voi osallistua ilmastotyöhön tällä tavalla, oman metsäomaisuuden kautta. Uusi ansaintamenetelmä hiilensidonnan kautta on tervetullut vaihtoehto puukaupan lisäksi. Yhteistyökin on ollut vaivatonta ja helppoa. Hiilinieluhankkeita Green Carbonin kanssa voin suositella muillekin metsänomistajille.”

Hyvin tuloksin kohti seuraavaa auditointia ja toiminnan kehittämistä

Maastopäivän lopuksi totesimme päivän tavoitteiden täyttyneen. Loppukahveilla keskustelimme toimintamme kehityskohteista ja saimme kuulla auditoija Rolfin havainnot sekä konkreettiset ehdotukset toiminnan kehittämiseksi. Havaintojen avulla voimme parantaa prosessejamme tietojen dokumentoinnin ja arkistoinnin osalta. Kehitettävääkin hankkeisiin liittyen löytyi: muutaman kuvion osalta puuston lähtötietojen oikeellisuudessa havaittiin lievä poikkeama ja tästä tehtiin kirjaus auditointiraporttiin. Asiaan on kiinnitetty menetelmän kehittämisen osalta huomiota ja myös prosessin kuvauksessa on alusta alkaen vaadittu puustotietojen inventointia maastossa metsäammattilaisen toimesta. Lopuksi auditoija Rolf toteaa olevansa tyytyväinen havaintoihinsa. ”Green Carbonin hiilinieluhankkeet ovat laadukkaalla tasolla ja hankkeiden raportointi on läpinäkyvää. Toki tämän tyyppisiin hiilinieluhankkeisiin liittyy lisäisyys- ja pysyvyyshaaste.”, Rolf summaa yhteen.

Ulkoisen auditoinnin prosessi viime vuoden hankkeiden osalta on saatu päätökseen. Auditointiraportin tuloksissa todettiin, että hiilensidontahankkeemme ovat läpinäkyviä, hyvin kuvattuja sekä raportoituja. Lisäksi asiakkaamme ovat myös olleet palveluumme tyytyväisiä. Omaa sisäistä raportointiamme olemme jo parantaneet viime vuodesta. Kehityskohteet on toimestamme listattu ja ensimmäiset askeleet toiminnan eteenpäin viemiseksi on tätä juttua kirjoittaessa otettu.

Voimme olla ylpeitä auditoinnin tuloksista. Onnistuneet hiilinieluhankkeet ja niiden tarkastusprosessista saatu ja koottu palaute ovat tärkeä osa ydintoimintamme kehittämistä. Tavoitteenamme on toimia laadullisesti tasolla, johon muut toimijat voivat verrata omaa toimintaansa. Tästä on hyvä jatkaa omaa menetelmäkehitystämme, ja siltä saralta onkin pian tulossa uusia avauksia.

Auditointiterveisin,
Maikki Heinonen-Varis & Seppo Maukonen

Edellinen artikkeli
Green Carbon ja MHYP yhteistyöhön
Seuraava artikkeli
Tammelan kunta teki suometsää koskevan 10-vuotisen hiilisopimuksen